Privacy verklaring Wijngo Holland bv

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk.

Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens. Wij verwerken in beginsel alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
•Voor- en achternaam
•Bedrijfsnaam en adresgegevens
•E-mailadres en website
•Telefoonnummer
•KvK-nummer
•Bankrekeningnummer

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
•Uw naam en e-mailadres, gebruiken wij voor het opmaken en verzenden van een offerte, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.
•Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is.
•Wij zullen geen gegevens delen met derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
•Onze website maakt wel gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wijngo Holland b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw  voorkeursinstellingen onthouden worden.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens
opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wijngo Holland b.v.
Oudebrugweg 13
2808 NP Gouda
Telefoonnummer: 0182 54 18 00
E-mail: info@wijngo.nl
Laden
Laden
Laden
Laden